Årsmöte 2021-03-21

Årsmöte detta år kommer att arrangeras digitalt.

Söndag den 21/3-2021 klockan 1300-1400

 

Anslut via denna länk till Årsmöte FPBK 2021:

https://meet.jit.si/fbpk.se

 

Dagordning på årsmötet:

Mötets öppnande

Val av mötets ordförande

Val av mötets sekreterare

Val av två personer att justera protokollet

Mötets behörighet

Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året

Ekonomisk berättelse för förra året

Revisorns berättelse för förra året

Ansvarsfrihet för förra årets

styrelse Inkomna motioner

Årets verksamhetsplan

Årets budget och fastställande av medlemsavgift

Val av årets styrelse

Val av årets revisor

Val av årets valberedare


Övriga frågor

Mötets avslutande